ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรคตรวจรับและกระจายวัคซีนซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้าไปจุดฉีดทั่วประเทศแล้ว 13 ล้านโดส ขณะนี้ฉีดแล้วกว่า 10 ล้านโดส สิ่งที่ได้เรียนรู้คือวัคซีนทั้ง 2 ชนิดมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สรุปผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน และการกระจายวัคซีนโควิด 19 ว่า วัคซีนที่ประเทศไทยใช้ในขณะนี้มี 2 ชนิด คือ ซิโนแวค และแอสตร้าเซนเนก้า โดยได้รับวัคซีนซิโนแวคตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมิถุนายนอย่างต่อเนื่อง และได้รับบริจาคสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพเพื่อส่งมอบ (Lot Release) แล้วทั้งหมด 7,475,960 โดส ส่วนแอสตร้าเซนเนก้าได้รับตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์จนถึงมิถุนายน 2564 รวมทั้งหมด 5,489,400 โดส ล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน ได้รับ 846,000 โดส อยู่ในขั้นตอนการกระจายวัคซีน รวมวัคซีนทั้ง 2 ชนิดที่ตรวจรับและกระจายไปจุดฉีดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 12,965,360 โดส

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.hfocus.org/content/2021/07/22094