วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร จับมืออภัยภูเบศร ปั้นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เน้นโจทย์แก้ปัญหาโควิด

Wed, 2021-07-07 09:55 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

จากการระบาดของโควิด 19 ที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ส่งผลให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และยาจากสมุนไพรมาใช้เป็นทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค เภสัชกรนับเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านี้  ตั้งแต่การศึกษาวิจัย จัดหา ผลิต กระจายสนับสนุนข้อมูลและติดตามการใช้ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร สภาเภสัชกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการระบบยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้น โดยการอบรมกำหนดขึ้นระหว่าง 6 กันยายน - 24 ธันวาคม 2564

รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาก โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ทุกคนต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งในทางวิชาการนั้นเองก็ต้องยอมรับว่ามีบางผลิตภัณฑ์ที่ยังขาดหลักฐานทางวิชาการยอมรับในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย

นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผู้บริโภคยังไม่รู้คือ คุณภาพวัตถุดิบ ขั้นตอนการสกัด กระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อประสิทธิผลและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรเล็งเห็นถึงความหลาหลากทางชีวภาพของสมุนไพร และองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่จะเป็นจุดแข็งในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ สามารถสร้างผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาทักษะของเภสัชกรในการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประชาชน สอดคล้องกับข้อกฏหมายและนโยบายของประเทศ

ในหลักสูตรเราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสมุนไพรของประเทศ และได้รับเกียรติจากเภสัชกร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการในแวดวงสมุนไพรมาบรรยาย และเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้เน้นการฝึกปฏิบัติจริง และการค้นคว้าอิสระในเรื่องที่สนใจภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรนี้เราเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 037-211-289”

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม