ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งหนังสือถึงผอ.รพ.ที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระบุชัดแนวทางการใช้ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนสลับชนิด และไม่มีนโยบายฉีดเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ให้ประชาชน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ยังฉีดชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม

เมื่อวันที่ 17ก.ค.ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคชีนชิโนฟาร์ม แจ้งเรื่อง แนวทางการใช้วัคชีนซีโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์

โดยระบุว่า ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนรัฐบาลไทย/ ประเทศไทย ในการจัดหา นำเข้าวัคซีนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในขณะนี้ โดยมีโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันในการกระจายวัคขืนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังไม่มีนโยบายการให้ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มที่ 1และเข็มที่ 2 ต่างขนิดกัน รวมถึงยังไม่มีนโยบายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3หรือเข็มที่ 4 ให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดขนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็มตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาตจากองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายทีกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันอาจไม่คุ้มครองกรรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการบ้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ยกเว้นเป็นการทำงานวิจัยที่ได้รับการอนุมัติและดำเนินการวิจัยตามมาดรฐานการวิจัยในคนและแนวทาง Good Clinical Practice

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดกรุณากำกับให้การบริหารการฉีดวัคซีนเป็นตามแนวทางเพื่อความ

ปลอดภัยของผู้รับวัคซีนอย่างเคร่งครัดด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org