ปลัดสธ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงนพ.สสจ. กรณีฉีดวัคซีนสลับชนิด และบูสเตอร์โดสบุคลากรการแพทย์ด่านหน้า

Mon, 2021-07-19 10:45 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ปลัดสธ. ลงนามหนังสือด่วนที่สุด! ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการฉีดวัคซีนสลับชนิด และการฉีดวัคซีน บูสเตอร์ โดส บุลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับชนิดสำหรับประชาชน และการฉีดวัคซีน covid-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

อ่านต่อ : https://www.hfocus.org/content/2021/07/22300

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม