ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 604 คน ร่วมลงชื่อแถลงจุดยืนจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิดที่มีประสิทธิภาพสูงรับมือสายพันธุ์เดลตา

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2564 แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 604 คน ร่วมลงชื่อแนบท้ายในแถลงการณ์แสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง

โดยแถลงการณ์ระบุว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม แม้ว่าในขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะได้รับวัคนป้องกันโรคแล้ว แต่ยังพบการระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ใช้เป็นวัคซีนหลักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลตา ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการทำงาน ภาระงานของบุคลากรที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย นับเป็นการดำเนินนโยบายบริหารวัคซีนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารของรัฐบาลในการให้ข้อมูล จัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นเป็นไปด้วยความสับสน ทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายจากประชาชน ทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการ ความโปร่งใสของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซ้ำแล้วการดำเนินการจัดหาวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ให้คำสัญญาเอาไว้กับประชาชน ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับประชาชนทุกคน

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังรายชื่อแนบ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้ ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคนป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น

อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคนโดยเร็วที่สุด รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยขั้นตอนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนทั้งที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า การดำเนินการทั้งหมดได้ทำอย่างสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ โดยแท้จริง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง