ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“รามอินทราเฮลท์สหคลินิก” คลินิกชุมชนอบอุ่น ร่วมระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) จับคู่ รพ.นพรัตน์ แม่ข่ายบริการพร้อมรับส่งต่อ ระบุวิกฤตโควิด-19 ทุกหน่วยบริการต้องช่วยกันดูแลประชาชน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ “รามอินทราเฮลท์สหคลินิก” หนึ่งในคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ร่วมให้บริการใน “ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชน” (Home Isolation/ Community Isolation : HI/CI) ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการดูแลและติดตามผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สปสช. ได้สนับสนุนการจัด “ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชน” โดยร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดยออก “แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน” เพื่อรองรับการเบิกจ่ายค่าบริการ พร้อมกับเชิญชวน “คลินิกชุมชนอบอุ่น” หน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าร่วมดูแลประชาชน โดยมีโรงพยาบาลเป็นแม่ข่ายบริการ

“รามอินทราเฮลท์สหคลินิก” เป็นคลินิกที่เข้าร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตของระบบสุขภาพในพื้นที่เขตสีแดง เพราะด้วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง สูงถึงหลักหมื่นรายในแต่ละวัน ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ จำเป็นต้องให้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยดูแลตนเองที่บ้านหรือในชุมชน เพื่อให้มีเตียงรักษาผู้ป่วยหนักได้ โดยขอความร่วมมือคลินิกคอยดูแล ช่วยเฝ้าระวังติดตามอาการและสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ติดเชื้อ

“สปสช.ต้องขอบคุณรามอินทราเฮลท์สหคลินิกและทุกคลินิกที่ได้ร่วมระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน วิกฤติโควิด-19 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วน เพื่อให้การดูแลผู้ติดเชื้อเป็นไปอย่างทั่วถึง โดย สปสช. พร้อมสนับสนุนค่าบริการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาในการดูแล ตลอดจนการจัดส่งอาหารวันละ 3 มื้อให้กับผู้ติดเชื้อ” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว   

นทพ.นันทศักดิ์ สุขแก้ว ผู้ประกอบการรามอินทราเฮลท์สหคลินิก กล่าวว่า ทางคลินิกฯ ได้ตอบรับและเริ่มต้นให้บริการระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากเราเป็นทีมในจิตอาสาเครือข่ายเพจ “เราต้องรอด” ที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่แล้ว ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านของ สปสช. จึงเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานนี้ อย่างไรก็ตามด้วยขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นตามแนวทางของ สปสช. ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของคลินิกที่ดูแลอยู่ ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านไม่มาก โดยมีเพียง 16 ราย ซึ่งหากทุกอย่างเข้าที่แล้วก็จะมีผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านเพิ่มมากขึ้น โดยเราสามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยเป็นร้อยราย

 “คลินิกมีความยินดีที่ได้ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 การจัดระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านก็เป็นนโยบายที่ดีเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสถานการณ์ที่เราเผชิญตอนนี้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยบริการต้องช่วยกัน บรรเทาความเดือนร้อนประชาชน และเป็นการดูแลช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน” นทพ.นันทศักดิ์ กล่าว

นพ.ปิยะพงศ์ สุวรรณสัญญา ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รามอินทราเฮลท์สหคลินิก กล่าวว่า การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 นอกจากจัดส่งอาหาร 3 มื้อแล้ว ทีมแพทย์จะ VDO Call หรือโทรสอบถาม พูดคุยกับผู้ติดเชื้อตลอด เพื่อติดตามอาการ ให้มีการวัดไข้ วัดค่าออกซิเจน ขณะเดียวกันช่วยลดความวิตกกังวลให้ผู้ติดเชื้อรู้สึกว่ายังอยู่ในระบบดูแล รวมถึงให้คำแนะนำปฏิบัติตัวระหว่างกักตัว ส่วนที่ สปสช. สนับสนุนยารักษา โดยเฉพาะยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ได้ช่วยผู้ติดเชื้อได้มาก แต่ในกรณีที่ผู้ติดเชื้ออาการแย่ลงก็จะประสานกับ รพ.นพรัตน์ ที่ รพ.แม่ขาย นำส่งผู้ป่วยเข้ารักษา