วัคซีนที่อาเซียนใช้ในปัจจุบัน

Thu, 2021-07-22 16:40 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

ได้แสดงข้อมูลวัคซีนโควิด ที่ประเทศในอาเซียน ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ได้แก่

ประเทศ อินโดนีเซีย ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinovac , Sinopharm , Modena 

ประเทศ ฟิลิปปินส์  ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinovac , Pfizer , Modena , Sputnik V

ประเทศ ไทย ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinovac , Sinopharm 

ประเทศ มาเลเซีย ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinovac , Pfizer

ประเทศ กัมพูชา  ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinovac , Sinopharm

ประเทศ สิงคโปร์ ใช้วัคซีน Sinovac , Pfizer , Modena 

ประเทศ เวียดนาม ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinopharm , Pfizer , Modena

ประเทศ พม่า ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinopharm 

ประเทศ ลาว ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinopharm , Pfizer , Sputnik V

ประเทศ บรูไน ใช้วัคซีน AstraZeneca , Sinopharm 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

 

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม