ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาคีพยาบาล (Nurses Connect) เตรียมบุกสภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 30 ก.ค. 64 ยื่นรายชื่อ 5,000 คน เรียกร้องความเป็นธรรม สวัสดิภาพทางกายและจิตใจผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมร้องวัคซีนประสิทธิภาพสูง ทั้ง mRNA และโปรตีนซับยูนิต กระจายบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2564 ภาคีพยาบาล (Nurses Connect) โพสต์เฟซบุ๊ก Nurses Connect ระบุถึงการเตรียมพร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อสภาการพยาบาลในวันที่ 30 ก.ค.2564 ว่า ขอบคุณกว่า 5,000 รายชื่อของพี่น้องพยาบาล ที่ร่วมกันส่งเสียงของเราไปให้ถึงสภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข เรายืนยันว่าเราจะนำแถลงการณ์และข้อเรียกร้องของเรา นำไปส่งให้ถึงมือสภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่สภาการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข

“วิชาชีพเรา จะต้องไม่ย่ำอยู่กับที่อีกต่อไป..”

ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ และผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ประกาศจุดยืน ดังนี้

1. การจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค Covid-19 เช่น mRNA vaccine, Protein subun it vaccineอย่างทั่วถึงและรวดเร็วแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน

2. การมีนโยบายการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีของวิชาชีพพยาบาล (Positive Practice Environment) เพื่อปกป้องสวัสดิภาพทางกายและจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพจากการคุกคามโดยผู้ร่วมงาน

3. สภาการพยาบาลต้องมีมาตรการในการคุ้มครองเยียวยา เพื่อพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิภาพของสมาชิกสภาการพยาบาล ทั้งในเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และการเยียวยาสมาชิกเมื่อได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง