ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ AIS และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้พิการ  เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08:00 – 16:00 น.  ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น! โดยจะปิดลงทะเบียนในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16:00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)

คุณสมบัติ
1. คนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น
3. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวคนพิการ
3. รูปหรือชื่อยาประจำที่รับประทาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 576 6779 (จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00-16.00น.)