การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย

Tue, 2021-08-17 21:52 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ชาวต่างชาติในไทยที่ฉีดไปแล้วจำนวน 356,337 ราย คิดเป็น 7.27% ของจำนวนประชากรต่างชาติทั้งหมดในไทย โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ประมาณ 1.5 เท่า อายุเฉลี่ย 38 ปี โดยแยกเป็นผู้สูงอายุ 20,028 ราย คิดเป็น 7.6% โดยคนฉีดครบไปแล้วจำนวน 2 เข็ม จำนวน 107,106 ราย หรือคิดเป็น 30.1% ซึ่งประเทศไทยเห็นความสำคัญในการควบคุมโรคของชาวต่างชาติ หากมีก็ยื่นความประสงค์มาได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ส่วนชาวไทยที่จะไปต่างประเทศก็แจ้งรวมในนี้เช่นกัน

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย และได้รับการฉีดวัคซีนสูงสุดมาจาก 10 ประเทศ (ข้อมูล 28 ก.พ.- 14 ส.ค.2564) ดังนี้

1.เมียนมา ได้รับวัคซีนจำนวน 178,531 ราย คิดเป็น 50.1%

2. จีน ได้รับวัคซีนจำนวน 38,447 ราย คิดเป็น 10.8%

3.กัมพูชา ได้รับวัคซีนจำนวน 36,580 ราย คิดเป็น 10.3%

4. ลาว ได้รับวัคซีนจำนวน 22,023 ราย คิดเป็น 6.2%

5. ญี่ปุ่น ได้รับวัคซีนจำนวน 14,866 ราย คิดเป็น 4.2%

6. อินเดีย ได้รับวัคซีนจำนวน 8,893 ราย คิดเป็น 2.5%

7. ฟิลิปปินส์ ได้รับวัคซีนจำนวน 8,565 ราย คิดเป็น 2.4%

8. อังกฤษ ได้รับวัคซีนจำนวน 7,683 ราย คิดเป็น 2.2%

9.ฝรั่งเศส ได้รับวัคซีนจำนวน 5,936 ราย คิดเป็น 1.7%

10.สหรัฐอเมริกา ได้รับวัคซีน 4,649 ราย คิดเป็น 1.3%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เปิดข้อมูลชาวต่างชาติอาศัยในไทยรับวัคซีนโควิดแล้วกว่า 3.5 แสนราย เมียนมาสูงสุด

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม