ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตามที่มีการส่งต่อข้อความในสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวอ้างว่า “ใครที่อยากฉีดวัคซีนแล้วจองไม่ได้ ไม่รู้จะไปฉีดที่ไหน แนะนำให้ Walk-in ไปฉีดที่ โรงพยาบาลศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ทุกวัน (วันจันทร์- วันอาทิตย์) ” นั้น จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราช ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วย Walk-in เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ได้ ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราช จะพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดตรวจที่ โรงพยาบาลศิริราช เท่านั้น" ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th และ Facebook : https://www.facebook.com/siriraj

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org