ผู้ว่าฯระยอง ออกคำสั่งสถานประกอบการทุกประเภท ต้องตรวจโควิดพนง.ไม่น้อยกว่า 20% ทุกสัปดาห์ในเดือนแรก

Thu, 2021-09-02 12:47 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงนามคำสั่งควบคุมและป้องกันโรคโควิดในพื้นที่ ขอให้สถานประกอบการทุกประเภทสุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกด้วยชุด ATK ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพนง.ทั้งหมด ทุกสัปดาห์ในเดือนแรก ส่วนเดือนต่อๆไปให้สุ่มตรวจไม่น้อยกว่ารร้อยละ 10

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ลงนามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12626/2564 ลงวันที่ 1 ก.ย.2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 โดยคำสั่งดังกล่าวส่งถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง

โดยใจความสำคัญระบุมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เห็นชอบกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ในจังหวัดระยอง ดังนี้

1.กำหนดให้สถานประกอบการทุกประเภทดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกด้วยชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน ATK ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทุกสัปดาห์ในเดือนแรก สำหรับเดือนต่อๆ ไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ในทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ

2.หากสถานประกอบการใดตรวจพนักงานทั้งหมดด้วยชุดตรวจ ATK ได้เต็มจำนวน หรือร้อยละ 100 ในสัปดาห์แรก สำหรับสัปดาห์ต่อๆไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ

 

**สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม