กรมอนามัย แนะคุมเข้มแคมป์คนงาน หวั่นระบาดซ้ำ หนุนยกระดับป้องกันสูงสุด

Sat, 2021-09-04 10:05 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะยกระดับการป้องกันโควิด-19 ในแคมป์คนงาน เข้มมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตรวจคัดกรองด้วย ATK ลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคโควิด-19 มากขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเฝ้าระวังสังเกตสถานการณ์  การระบาดรายวันพบว่า แคมป์ก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้คนงานเริ่มกลับมาปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความกังวลใจของคนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง  ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก การรับ-ส่งคนงาน การควบคุมดูแลความสะอาดที่พักคนงาน พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน การเว้นระยะห่างช่วงทำงานและขณะพัก

จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ คุ้มเข้มการสวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้น พร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน สำหรับคนงานก่อสร้างและคนในครอบครัว หากมีสมาชิกอยู่ในบ้านร่วมกันหลายคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1) ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว และงดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า 2) หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือการรวมกลุ่ม ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันในทุกกิจกรรม ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นและต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง และ 4) กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหรือแยกสำรับกัน

“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการหรือนายจ้างควรให้คนงานในแคมป์ต่าง ๆ ประเมินความเสี่ยง   ผ่าน “ไทยเซฟไทย”ของกรมอนามัย และหากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test kit (ATK) เพื่อคัดกรองเบื้องต้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน แยกการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว งดการเดินทาง       หมั่นล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร และให้งดกินอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังสมาชิกในครอบครัวภายในแคมป์ก่อสร้าง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 


 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม