สธ. ร่วมมือ 5 ภาคีเครือข่าย เชื่อมฐานข้อมูลผู้ป่วยโควิดในเขต กทม. และปริมณฑล ให้เข้าถึงการรักษาแบบไร้รอยต่อ

Tue, 2021-09-07 19:55 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือการเชื่อมฐานข้อมูลโควิด 19 ในเขต กทม. และปริมณฑล ลดรายชื่อซ้ำซ้อน ตกหล่น เพื่อให้เข้าถึงการรักษาทันท่วงทีแบบไร้รอยต่อ

วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน การบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย และฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์

โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร โดยแพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยนายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยเรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, และภาคประชาสังคม โดยนายพณชิต กิตติปัญญางาม ตัวแทนภาคประชาสังคม

ดร.สาธิตกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 6 หน่วยงานจะทำการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในเขต กทม. และปริมณฑล อาทิ ข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลการจัดรถ/อัพเดตสถานะรับ – ส่งผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉิน, ติดตามอาการ/ปรึกษาแพทย์ด้วยระบบ Telemedicine ผ่าน API (Application Programming Interface) เดียวกันทั้งหมด สามารถรับส่งข้อมูลข้าม Server ได้ เพื่อให้ทํางานง่ายยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะนำไปใช้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่เข้าระบบแยกกัก Home Isolation และCommunity Isolation หรือตามมาตรการการแยกกักตัว ประเภทอื่น ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนข้อมูล

“ผลดีของการเชื่อมโยงจะทำให้ข้อมูลผู้ป่วยโควิดที่ทุกหน่วยงานมีอยู่เข้ามาสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารจัดการนำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการดูแลรักษาที่บ้าน/ ในชุมชน ลดปัญหารายชื่อซ้ำซ้อนและตกหล่น สามารถบริหารจัดการรับ-ส่งต่อผู้ที่มีอาการมากไปรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงจ่ายยา Favipiravir ให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับยา ตามแนวทางเวชปฏิบัติได้ทันท่วงที ช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต”ดร.สาธิตกล่าว

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม