อภ. เผยจัดซื้อ ATK ได้ไม่ต้องอาศัย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เหตุมีข้อยกเว้น!!

Fri, 2021-09-10 12:04 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

องค์การเภสัชกรรมแจงกรณีการจัดซื้อชุดตรวจโควิด ATK 8.5 ล้านชุดไม่ต้องผ่าน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เหตุมีข้อยกเว้น เนื่องจากเป็นวิสาหกิจเกี่ยวกับพาณิชย์ให้ใช้ข้อบังคับของตนดำเนินการ ด้าน “หมอวิฑูรย์” เผยกรณียื่น ป.ป.ช. ร้องบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นการทำตามหน้าที่ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ ส่วนการกระจายชุด ATK มีสติ๊กเกอร์ติดห้ามจำหน่าย แจกให้ประชาชนคนละ 2 ชุด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 ก.ย. 2564 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) แถลงข่าวออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง “การจัดหาชุดตรวจโควิด-19 ATK 8.5 ล้านชุด” ว่า ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจโควิดเบื้องต้น ATK 8.5 ล้านชุด แต่มีบางกลุ่มที่ตั้งข้อสงสัยการดำเนินการขององค์การฯ จึงต้องขอเรียนชี้แจง ว่า องค์การเภสัชกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี ทำหน้าที่วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจายยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ เพื่อความมั่นคงของทางการยา และวัคซีนของประเทศ จึงเป็นรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

“ส่วนพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 พ.ร.บ.นี้กล่าวชัดเจนในวงเล็บ 1 ข้อที่ 1 ว่า ไม่ได้บังคับใช้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ดังนั้น พ.ร.บ.นี้จึงไม่ได้บังคับใช้แก่องค์การเภสัชกรรม แต่ทางองค์การฯมีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ. ด้วยหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ โดยข้อบังคับมีการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 3 ก.ค. 2561 เรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือตอบข้อหารือขององค์การฯ เพื่อนำเรียนเพื่อปรึกษาให้วินิจฉัย โดยหนังสือตอบกับมาวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า องค์การฯ สามารถจัดซื้อชุด ATK ได้ตามข้อบังคับขององค์การเภสัชกรรม จึงเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนรับทราบว่า องค์การฯ ดำเนินการจัดซื้อชุดATK 8.5 ล้านชิ้น ให้สปสช. โดย รพ.ราชวิถี เป็นผู้จัดหาให้ประชาชน จึงเป็นไปโดยชอบตามกฎหมาย” นพ.วิฑูรย์ กล่าว

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผอ.อภ. กล่าวว่า ส่วนที่มีผู้กล่าวอ้างว่า องค์การฯใช้ข้อบังคับขององค์การฯ ไม่ถูกต้อง ทั้งการไม่ซื้อจากต่างประเทศ และไม่ซื้อในบัญชีที่เรามีอยู่นั้น ขอชี้แจงดังนี้ ในธุรกิจหลักของเราเรามีข้อบังคับการใช้ภายในหน่วยงาน ซึ่งการจะซื้อชุด ATK โดยตรงจากต่างระเทศจะมีข้อจำกัด โดย 1. องค์การฯ เห็นว่า ในประเทศมีผู้นำเข้ามาแล้วในจำนวนมากราย โดยตอนจัดซื้อมี 25 ราย และปัจจุบันมีมากกว่า 40 รายแล้ว อีกทั้ง การนำเข้ามาต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ อย. ต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพโดยโรงเรียนแพทย์ และกระบวนการกว่าจะขึ้นลิสต์ อย.ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน จึงจะนำเข้ามาได้ตามกฎหมาย แต่กรณีนี้ต้องการอย่างเร่งด่วนผ่านรพ.ราชวิถี องค์การฯ จึงไม่ซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ อีกทั้ง เราก็ไม่ใช่องค์กรที่แสวงหาผลประโยชน์ เราไม่แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศ จึงไม่จำเป็นต้องนำเข้าในระยะนี้ จึงไม่นำเข้าจากต่างประเทศ

นางศิรินุช กล่าวอีกว่า ส่วนที่ไม่ซื้อจากบัญชีที่ขึ้นทะเบียนของอภ. เนื่องจากข้อบังคับองค์การฯ ในการคัดเลือกที่จะสามารถซื้อผ่านบัญชีจากองค์การฯก็จริง แต่ชุด ATK เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ และเพิ่งนำมาใช้ช่วงนี้ ขณะที่ อย.มีการขึ้นทะเบียนผ่านขั้นตอนต่างๆไปเมื่อช่วงก.ค.ที่ผ่านมา ทางอภ.จึงไม่มีการประเมิน หรือขึ้นทะเบียนไว้ในระบบของอภ. จึงไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ ส่วนที่ทำไมองค์การฯจึงใช้วิธีคัดเลือกเพราะตามข้อบังคับ ข้อ 13(2) ซึ่งสามารถทำได้ เพราะเป็นความต้องการใช้จากลูกค้าอย่างเร่งด่วน และในประเทศมีผู้จำหน่ายมากราย เราจึงใช้วิธีคัดเลือก และทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับที่ทางองค์การฯ ได้รับการยกเว้นการใช้ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กล่าวว่า วันนี้ (10 ก.ย.) ชุดตรวจโควิด ATK นำเข้ามาล็อตแรกแล้ว 3 ล้านชุด บ่ายวันนี้จะมีคระกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพทำการตรวจรับ และสุ่มตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ซึ่งจะมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานมายืนยันคุณภาพอีกครั้ง จากนั้นจึงจะกระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการกระจายส่งไปแล้วนั้น ทาง อภ.มีการเก็บตัวอย่างอยู่ หากมีประเด็นปัญหาเราสามารถสอบกลับได้ แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ก็มีข้อมูลคุณภาพที่อย.พิจารณาและให้ทะเบียนแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามถึงขั้นตอนนำเข้าชุดตรวจ ATK ล็อตต่อไป นางศิรินุช กล่าวว่า หลังจากล็อตแรกนำส่ง 3 ล้านชุด ในสัปดาห์หน้าจะส่งมอบอีก และจะทยอยส่งมอบ 8.5 ล้านชุดไม่น่าเกินกลางเดือนนี้ แต่ขณะนี้ทางจีนก็มีประเด็นปัญหาเล็กน้อยในการขนส่งข้ามมา จึงต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิด และจะนำเรียนอีกครั้ง

นพ.วิฑูรย์ กล่าวอีกว่า จะเร่งรัดให้ทางบริษัทมีการจัดส่งให้ทัน เนื่องจากเรามีสัญญาอยู่ ไม่ต้องกังวล ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพนั้น ทาง อย.จะมีการสุ่มตรวจทุกยี่ห้ออยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการควบคุมคุณภาพของอย. จึงขอให้เกิดความมั่นใจตรงส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ในการกระจายให้ประชาชน ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จะเป็นผู้ชี้เป้าว่า มีกลุ่มเสี่ยงใดบ้าง และทางผู้ขายชุดตรวจ คือ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่ง โดยมีบริษัทไปรษณีย์ไทย นำส่งให้ตามจุดที่ สปสช.กำหนด ประมาณ 1,100 จุด มีร้านขายยา มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) หน่วยบริการต่างๆ เป็นต้น ส่วนการป้องกันนำชุดตรวจที่แจกฟรีไปจำหน่ายนั้น ทาง อภ. ติดสติ๊กเกอร์ว่า ห้ามจำหน่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เป็นการแจกให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเท่าที่ได้ข้อมูลจากประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด และมีการลงชื่อด้วย

ผู้สื่อข่าวถามกรณีความคืบหน้าร้อง ป.ป.ช. ประเด็นชุดตรวจ ATK นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ยื่น ป.ป.ช. แล้ว และมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งเราก็ทำตามหน้าที่ ตามบริบทของเรา หากมีความคืบหน้าใดๆจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 **สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม