กรมควบคุมโรคเตรียมเสนอ สปสช. ขยายชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

Fri, 2021-09-10 20:51 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรคเตรียมเสนอ สปสช. ขยายชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน อาทิ การคัดกรองซิฟิลิสกลุ่มเสี่ยง ขยายคัดกรองโรคเบาหวาน และประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ล่าสุดชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนส่งกระทรวงสาธารณสุข 20 ก.ย.นี้

วันที่ 10 กันยายน 2564  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้เตรียมเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชุดสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนผ่านโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UCBP ประจำปี 2565 เบื้องต้นมี 3 ข้อเสนอ ประกอบด้วย 1.ขยายการคัดกรองซิฟิลิส มุ่งเน้นไปที่เยาวชน วัยรุ่น ผู้ต้องขัง และประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 2.ขยายการคัดกรองเบาหวาน มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และ 3.การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน ซึ่งทำงานแบบบูรณาการร่วมกับกรมอนามัย เช่น ประเด็นพลัดตกหกล้ม เป็นต้น

นายแพทย์โอภาส กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มเสี่ยงจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการตามโครงการ UCBP แล้ว อยู่ระหว่างเสนอโครงร่างวิจัยขอทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ส่วนการดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบซีนั้น เข้าสู่กระบวนการ สปสช. เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา แต่อยู่ระหว่างปรับปรุง แนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการการตรวจคัดกรองและการรักษาโรค อีกทั้ง ยังมีเรื่องการขยายการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ขณะนี้ได้รับสิทธิคัดกรองแล้ว ทางกรมควบคุมโรคเตรียมจัดทำข้อเสนอการให้วัคซีนต่อไป ส่วนการคัดกรองหาโรคไวรัสตับอักเสบบี ในกลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นกลุ่มเสี่ยง วัยทำงานที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 คือ อายุระหว่าง 30-39 ปี ขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิคัดกรอง โดยอนุกรรมการพัฒนาบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และโรคติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ มอบหมายให้กรมควบคุมโรค จัดทำข้อเสนอเพิ่มเติม

“เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564 โดยเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและหรือเทคโนโลยีสุขภาพ ปี 2565 ในส่วนการขยายชุดสิทธิประโยชน์ เรื่องการคัดกรองการสูบบุหรี่ของผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และการบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมกรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนจัดส่งไปยังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 ก.ย. นี้” นายแพทย์โอภาสกล่าว

 

ข้อมูลจาก : คณะทำงานพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ กรมควบคุมโรค

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม