กรมวิทย์ Kick off โครงการอบรม อสม.นักวิทย์ ช่วยสอน ปชช.ใช้ ATK ในเขตสุขภาพที่ 8 (มีคลิป)

Mon, 2021-09-13 12:04 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กรมวิทย์ Kick off โครงการอบรม อสม.นักวิทย์ ช่วยสอนประชาชนใช้ชุดตรวจ ATK ในเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับกิจกรรม Kick off ครั้งนี้ มี อสม.นักวิทย์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 320 คน เพื่อเป็น อสม.แกนนำATK  รวมทั้งช่วยปฏิบัติงานเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน สนับสนุนการค้นหาและคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุข

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้ครอบคลุมที่สุด ด้วยการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว และเร่งลดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดจากผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ  และไม่ได้รับการคัดแยกหรือกักตัว ทำให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัวและในชุมชนที่พักอาศัยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง             

สิ่งสำคัญคือ ประชาชนต้องตรวจและแปลผลถูกต้อง เพื่อดำเนินการต่อไปได้อย่างเหมาะสม เช่น หากผลบวก ดำเนินการ แยกกักที่บ้าน (Home Isolation) หรือเข้ารับการแยกกักที่ชุมชน (Community Isolation) หากผลเป็นลบ  ต้องตรวจซ้ำใน 3-5 วันหรือมีอาการ เป็นต้น มีการจัดการขยะติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และภาคีเครือข่ายสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้รวมพลังขับเคลื่อนเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยประชาชนผ่าน อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน หรือ อสม.นักวิทย์ จัดกิจกรรม Kick off “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.  ด้านการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยชุดตรวจ ATK ในเขตสุขภาพที่ 8” นำร่องในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 13 แห่งของทั้ง 7 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร เลย  และบึงกาฬ

ซึ่งปัจจุบันเขตสุขภาพที่ 8 มี อสม.ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น อสม.นักวิทย์แล้วทั้งสิ้น 892 คน สำหรับกิจกรรม Kick off ครั้งนี้ มี อสม.นักวิทย์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 320 คน เพื่อเป็น อสม.แกนนำATKเสริมสร้างทักษะความรู้ในการใช้ชุดตรวจและให้คำแนะนำวิธีใช้งานชุดตรวจอย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยปฏิบัติงาน เฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด 19 ในชุมชน สนับสนุนการค้นหาและคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นกำลังสำคัญในการทำงานด้านสาธารณสุข

 “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดทำโครงการ               ฝึกอบรม อสม.นักวิทย์ ทุกจังหวัดให้ได้ตามเป้าหมาย 5,000 คนทั่วประเทศ ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยง            สอนวิธีใช้งานชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว
 

 

รับชมวิดีโอได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=odTtHNAO3M4

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม