ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการกรณียกเว้นภาษีเงินได้ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโควิด19  ขยายระยะเวลาภาษีออกไปอีก 1 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรเทาภาระทางภาษี และสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ว่า  ที่ประชุม ครม. มีการพิจารณาและอนุมัติหลักการกรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ติดเชื้อโควิด19  โดยขยายระยะเวลาภาษีออกไปอีก 1 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการระบาดโรคโควิด19 ได้รับการบรรเทาภาระทางภาษี และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น 


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ประมาณการสูญเสียรายได้ ซึ่งระบุว่า หากมีการจ่ายค่าตอบแทน โดยไม่ได้กำหนดการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กระทรวงการคลังจะจัดเก็บภาษีเงินได้ในส่วนนี้ประมาณ 1 พันล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโควิด19 จะประกอบด้วย แพทย์ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และนอกกระทรวงสาธารณสุข  สถานพยาบาล เทศบาล และท้องถิ่นผลัดละ 1,500 บาทต่อคน พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่อื่้นๆผลัดละ 1,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่ข้าราชการ หรือข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาทต่อคน

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org

เรื่องที่เกี่ยวข้อง