ครม. อนุมัติซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงาน – ลูกจ้าง สามารถนำมาหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า จริงหรือ?

Sat, 2021-09-25 22:11 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่อง ครม. อนุมัติซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงาน – ลูกจ้าง สามารถนำมาหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ​โควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่า มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการจัดหาชุดตรวจ ATK ให้พนักงานหรือลูกจ้างเป็นประจำใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ที่มา : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม