ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” ปลัดสธ. แต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขมีการแชร์คำสั่งของ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 เรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกรมการแพทย์ โดยเป็นการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1060/2564 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1.นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี / นพ.อภิชัย สิรกุลจิรา ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

2. นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี / นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ / นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี /นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผอ.รพ.สงฆ์

3.พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผอ.สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ / นพ.สุกรม ชีเจริญ ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา

4.เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย ผอ.รพ.มะเร็งอุดรธานี / พญ.บุษกร โลหารชุน ผอ.สถาบันวิขัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

5.นำ.ทัศนพงษ์ ไพรินทร์ ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชญาณสังรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

ภาพจากเฟซบุ๊กกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์