ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นิติกร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี และสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ดำเนินคดีกับเพจชื่อดัง “ซิการ์ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ต่างประเทศ” Live สด ขายบุหรี่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่าง ๆ  

จากการลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย พบผู้ประกอบการทำการถ่ายทอดสดขายบุหรี่บริเวณหน้าร้าน ซึ่งเป็นร้านขายบุหรี่ ซิการ์ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ต่างประเทศ รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ขยายผลพบว่าเป็นเพจที่มีลูกค้านักสูบจำนวนมากที่ติดตามผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมาย มีความผิดทั้งหมด 4 ข้อ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้แก่

  1. ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 27 (2)  
  2. แสดงหรือยินยอมให้แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
  3. แสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบมิได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 36 วรรคสอง
  4. ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 วรรคสอง 

นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า “ขอย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการที่จำหน่ายบุหรี่ทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในข้อกฎหมาย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3852”