ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดูแลแต่ละเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ลงวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ “นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก” ผู้ตรวจฯ เขต 11 รับเลือกเป็นเลขาธิการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามคำสั่ง สธ. เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และหากไม่ได้ตั้งรักษาการ มอบให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการแชร์คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1106/2564 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ลงนามวันที่ 5 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยมีข้อสงสัยกรณีการแต่งตั้ง นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงาน หรือบริหารจัดการ (CEO) .ในเขตสุขภาพที่ 11 เนื่องจากมีประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยระบุว่า “นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก” ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประกาศวันที่ 5 ต.ค.2564 ซึ่งคาดการณ์กันว่า น่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ มาดูแลพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากประกาศลงวันเดียวกัน ทำให้มีการคาบเกี่ยวตำแหน่ง เพราะโดยปกติหากจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสม. จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อน

สำหรับคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1106/2564 เรื่องกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ลงนามวันที่ 5 ต.ค. 2564 เป็นคำสั่งลงนามโดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยใจความได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพต่างๆ ดังนี้

1.นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่

2.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3.น.ส.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการในเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

4.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี และนครนายก

5.นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงาน หรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

6.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการในเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว

7.นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทราวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

8.นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการในเขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม และสกลนคร

9.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการในเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

10.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

11.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชกาสรกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

12.นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการ เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

13.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในคำสั่งระบุว่า ในกรณีตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และมิได้แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขไว้ให้สาธารณสุขนิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ตนได้รับมอบหมาย

นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org