ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศกำหนดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ชี้ใช้วัคซีนหลักเป็น “แอสตร้าเซนเนก้า” แนะรอรับ SMS นัดฉีดตามกลุ่มที่กำหนด ทั้งคนฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม และแอสตร้าฯ 2 เข็ม ส่วนคนอยากกระตุ้นด้วยวัคซีนซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา ต้องจองจ่ายเงินตามเงื่อนไขกำหนด พร้อมเริ่มฉีดเข็มกระตุ้น ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. เฟซบุ๊กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เผยแพร่ประกาศแนวทางการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนหลัก (Sinovac และ AstraZeneca) เข็ม 1 และเข็ม 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยช่วงเวลาในการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ดังนี้

1. ผู้ที่รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็มในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดระบบให้ท่านลงนัดหมายเข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตามลำดับช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 20-29 ต.ค. 2564 อายุ 59-69 ปี นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2564 อายุต่ำกว่า 59 ปี นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.- 24 ธ.ค. 2564 กลุ่มโรคเรื้อรังทุกช่วงอายุ นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

2. ผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดระบบให้ท่านลงนัดหมายเข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตามลำดับช่วงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ดังนี้ กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ. 2565 อายุ 59-69 ปี นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 15-28 ก.พ. 2565 อายุต่ำกว่า 59 ปี นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ระหว่างวันที่ 1-10 มี.ค. 2565 กลุ่มโรคเรื้อรังทุกช่วงอายุ นัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับขั้นตอนและแนวทางการเข้ารับวัคซีนหลักเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

1.จะทยอยส่ง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเข้ารับวัคซีนเข็มแรก เพื่อให้ท่านเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th และเลือกวันนัดหมายเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตามช่วงเวลาที่กำหนด (กรณีไม่ได้รับ SMS สามารถเข้าไปเลือกวันนัดหมายผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยระบบจะเปิดสิทธิ์ของท่านให้เลือกวันตามช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละกลุ่ม

2.วัคซีนหลักเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จะใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการจัดสรรโควต้ามาจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหากท่านมีประวัติแพ้วัคซีน สามารถแจ้งขอรับวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ (จากข้อมูลทางวิชาการที่มีรายงานว่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนเชื้อตายก็สามารถเพิ่มระดับการป้องกันได้ แม้ระดับภูมิคุ้มกันอาจจะไม่สูงเท่าการกระตุ้นด้วยวัคซีนประเภทอื่น

3. หากเคยติดเชื้อหลังได้รับการฉีดเข็มที่สอง ให้เริ่มนับการมารับเข็มกระตุ้นภูมิเป็นระยะเวลา 60 วันหลังการติดเชื้อ

4. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในเวลาที่เหมาะสม และยังอยู่ระหว่างการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครบ 2 เข็มกับกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางตกสำรวจและไม่มีทะเบียนอยู่ในประเทศ เพื่อลดโอกาสการกลายพันธุ์และการระบาดมาสู่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หากท่านใดวิตกและประสงค์จะได้รับการกระตุ้นภูมิก่อนเวลาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด ท่านสามารถไปลงทะเบียนเข้ารับการฉีดกับศูนย์บริการอื่นๆ ได้

**** สำหรับวัคซีนทางเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม หรือผู้ที่มีความประสงค์ใช้วัคซีนทางเลือก (โดยชำระเงินและบริจาคเพื่อกลุ่มเปราะบางตามนโยบายเดิมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้จองวัคซีน Sinopharm และ Moderna ในรูปแบบองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไป โดยมีกำหนดการเปิดจองตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.- 30 ธ.ค. 2564 โดย วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Sinopharmลงทะเบียนจองพร้อมชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 5 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีนกำหนดเริ่มฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี 2565 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ

ส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Moderna (50 ไมโครกรัม ลงทะเบียนจองพร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาวัคซีนเมื่อเข้ามาทำการจอง และชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 5 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีนกำหนดเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2565 เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปี 2565 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในรูปแบบบุคคลทั่วไป ขอให้ติดตามการจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และให้บริการฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่เปิดรับจองในรูปแบบบุคคลทั่วไปในการจัดสรรครั้งนี้

ทั้งนี้ ข้อแนะนำแนวทางการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน คือไม่แนะนำการกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในสตรีอายุต่ำกว่า 40 ปี หรือผู้ที่ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด หรือมีภาวะการแข็งตัวของเลือดมากกว่าปกติในทุกช่วงอายุ ไม่แนะนำการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเร็วเกินความจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่การระบาดไม่รุนแรง เพราะมีข้อมูลพบว่าหากยืดระยะห่างการฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้นานขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะได้รับการตอบสนองระดับภูมิคุ้มกันขึ้นดีกว่า ทั้งนี้ วัคซีนชนิดเชื้อตาย ได้แก่ ซิโนฟาร์ม หรือ ซิโนแวค ควรฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันห่างจากเข็มสองอย่างน้อย 3-6 เดือน ส่วนวัคซีนชนิดอื่นๆ ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์น่า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สปุตนิก ควรฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันห่างจากเข็มสองอย่างน้อย 7-8 เดือน

กรณีติดเชื้อโควิด-19 หลังได้รับการฉีดเข็มที่สอง ให้เริ่มนับการมารับเข็มกระตุ้นภูมิระยะเวลา 60 วันหลังการติดเชื้อ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มมีการคาดการณ์ว่าอาจจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและการเจ็บป่วยรุนแรงได้ประมาณ 4-8 เดือน และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา จะช่วยป้องกันได้ประมาณ 8-10 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสที่ระบาด ณ ขณะนั้น โดยที่ท่านยังต้องเคร่งครัดในการป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง และเลี่ยงที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org