“อนุทิน” เซ็นตั้ง “3 หมอ รองอธิบดี -นพ.สสจ.” นั่งรักษาการสาธารณสุขนิเทศก์

Wed, 2021-10-13 14:16 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรักษาการ “สาธารณสุขนิเทศก์” 3 ท่าน “หมอดนัย-หมอจรัญ-หมอมนู” มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1143/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง โดยคำสั่งระบุว่า ด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะส่งผลงานประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ(ส่วนกลาง) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 มีมติคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานวิชาการเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้ ได้ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งจำนวน 3 ราย  โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ดังนี้

1.นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ(นายแพทย์)

นพ.ดนัย ธีวันดา

 

2.นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ให้รักษาการตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ(นายแพทย์)

นพ.จรัญ จันทมัตตุการ

3.นพ.มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้รักษาการตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ(นายแพทย์)

นพ.มนู ศุกลสกุล

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม