กรมการแพทย์ สั่งบุคลากรช่วยกู้โควิดภาคใต้ ที่รพ.ปัตตานี มีผล 13 ต.ค.64 พร้อมรายละเอียดเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

Wed, 2021-10-13 16:35 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามคำสั่งให้บุคลากรไปปฏิบัติงานสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงพยาบาลปัตตานี พร้อมรายละเอียดเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดใน 4 จังหวัดภาคใต้ ทำให้ผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ขณะที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้พื้นที่เร่งดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งยา วัคซีน ชุดตรวจ ATK ลงไปเพิ่มเติมนั้น

ความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามคำสั่งกรมการแพทย์ เรื่องให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

โดยใจความระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การติดเชื้อ จึงให้บุคลากรไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในสถานการณ์โควิด ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบ อาทิ การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 เป็นต้น

 

ภาพจากกรมการแพทย์

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม