ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การเภสัชกรรม ร่วมสมาคมรพ.เอกชน และตัวแทนบริษัท ซิลลิคฯ ตั้งโต๊ะแถลงความชัดเจน “ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา” บริษัทยืนยันส่งภายใน พ.ย.นี้แน่นอน และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 1-3 แสนโดสทุกสัปดาห์จนกระทั่งครบ 1.9 ล้านโดสในไตรมาส 4 และที่เหลือไตรมาส 1 ในปี 2565 ขณะที่นายกสมาคมรพ.เอกชน ยืนยันตามเงื่อนไขใบจองไม่ระบุให้คืนเงิน แต่ให้เลื่อน หรือโอนสิทธิ์แทน

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 องค์การเภสัชกรรม(อภ.) นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แถลงข่าวออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง “ความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา” ว่า องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสมาคมรพ.เอกชน ในการทำสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จากบริษัทซิลลิคฯ เป็นตัวแทนถูกต้องจากโมเดอร์นา โดยได้ลงนามมาตั้งแต่ก.ค. ซึ่งอภ.ก็ได้เร่งรัดทางบริษัทเรื่อยมา ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเราคำนึงความคาดหวังของประชาชนเป็นหลัก เนื่องจากโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนสั่งซื้อจากรพ.เอกชน ไม่ได้มาจากงบภาครัฐแต่อย่างใด ซึ่งทางเราได้ติดตามเร่งรัดเกือบทุกวัน เมื่อมีความคืบหน้าก็จะชี้แจงให้ทราบ แต่เท่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าล่าช้า ทำให้ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม อภ.เป็นผู้ซื้อ จึงได้รับความเสียหาย เพราะจากความหวังว่าจะนำเข้าต.ค. แต่กลับต้องล่าช้าเพราะเห็นว่ามีข้อติดขัด และในเดือน พ.ย.จะชัดเจนอย่างไร

“ หากบริษัทซิลลิคฯ ไม่สามารถส่งได้ตามกรอบเวลาที่แจ้งล่าสุด ทางอภ.จะดำเนินการอย่างไร ต้องพิจารณาว่ามีอะไรผิดสัญญาหรือไม่ หากมีก็จะให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการต่อไป” นพ.วิฑูรย์ กล่าว

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ด้าน นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ล็อตที่ 1 สั่ง 3.9 ล้านโดส แต่ปัญหาคือ ความชัดเจนตารางกำหนดระยะเวลาที่นำเข้ามา ซึ่งเคยแจงจากซิลิคเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ทำให้สมาคมรพ.เอกชนค่อนข้างเหนื่อย เพราะเราดิวตรงกับลูกค้าหนึ่งต่อหนึ่ง หมายความว่าต้องติดต่อลูกค้า 3.9 ล้านคน ส่งผลให้ยากลำบากต่อการจัดการ คำตอบที่ให้กลุ่มลูกค้าจึงต้องมีทั้งเลื่อนการฉีด โอนสิทธิ์ เพราะรัฐบาลให้ฉีดเข็ม 3 ทั้งแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ ซึ่งเราเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม คำถามที่มาทางกลุ่มรพ.ถามว่าเลื่อนได้หรือไม่ หรือโอนสิทธิ์ได้หรือไม่ ซึ่งทำได้ ส่วนที่ว่าวัคซ๊นจะมาเมื่อไหร่ เราตอบไม่ได้จริงๆ เพราะเราก็ยังไม่ได้วันที่ชัดเจน ตอนนี้ล่วงเลยมาถึงไตรมาส 4 แล้ว อีกไม่กี่วันจะเข้าเดือน พ.ย. แล้ว ซึ่งเราก็เข้าใจความคาดหวังจากผู้บริโภค เพราะเป็นเงินส่วนตัวของเขาเอง ทางรพ.ก็ไม่กล้าตอบความชัดเจนว่า จะมาเมื่อไหร่ ดังนั้น ความชัดเจนต้องอยู่ที่บริษัท มาให้ข้อมูลตรงนี้

“เราหวังกับวัคซีนโมเดอร์นา ทั้งประสิทธิผลต่างๆ ซึ่งหลายคนคาดหวังและไม่ยอมฉีดเข็มที่ 3 เพราะรอโมเดอร์นา แต่ส่วนตัวขอให้ไปฉีดเข็ม 3 ก่อน แล้วโมเดอร์นาให้เลื่อนออกไป เรากับทาง อภ.ตกในฐานะผู้ซื้อเหมือนกัน แต่ทางรพ.เดือดร้อนเพราะมีคนเป็นล้านๆคน” นพ.เฉลิม กล่าว

ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า การติดตามวัคซีนโมเดอร์นา ได้มีการติดตามประจำทุกสัปดาห์ และแลกเปลี่ยนข่าวสารทางอีเมลทุกวัน เรื่องของการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา เป็นความสำคัญอันดับต้น ทั้งบริษัทซิลลิค ประเทศไทย และบริษัทแม่ ซึ่งเราตระหนักถึงความกังวลในการนำเข้าวัคซีน จึงอยากนำเรียนว่า หลังจากผลิตแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน เพื่อให้ได้มาตรฐาน แต่ที่ช้า คือ ติดปัญหาการผลิตที่ยุ่งยาก ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม สำหรับกำหนดการแน่นอน ล่าสุดที่หารือกับโมเดอร์นา คือ วัคซีนจะส่งมาให้ได้ภายในเดือน พ.ย. 2564 อย่างแน่นอน และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 1-3 แสนโดสทุกสัปดาห์จนกระทั่งครบ 1.9 ล้านโดสในไตรมาส 4 และที่เหลือไตรมาส 1 ในปี 2565

“ที่ไม่สามารถบอกเป็นวัน เนื่องจากวัคซีนจะผลิตต่อเนื่อง และส่งตรวจมาตรฐาน ซึ่งเราจะรู้ล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการส่งมอบล่าช้า แต่ตามสัญญาที่คุยไว้ในเรื่องไตรมาส ทางบริษัทจะทำทุกวิถีทางให้ได้ในไตรมาส 4 โดยเราได้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการเพิ่มแหล่งผลิตที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยจะเพิ่มแหล่งผลิตในสหรัฐอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งทางบริษัท ได้ส่งเอกสารไปยัง อย.เมื่อปลายเดือน ก.ย.แล้ว ซึ่งส่วนนี้มีผลว่า หากทำได้เราจะนำเข้าวัคซีนได้เร็วมากขึ้น” ภญ.สุนัยนา กล่าว

เมื่อถามว่าในเดือน พ.ย.นี้จะส่งวัคซีนได้อย่างแน่นอนใช่หรือไม่ หากไม่ทันจะผิดสัญญาหรือไม่ ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า การส่งมอบวัคซีน เรายืนยันโมเดอร์นาแล้วว่า พ.ย. มีความแน่นอนสูง หากตารมสัญญาผิดหรือไม่ เราทราบความคาดหวังของประชาชน เราจะทำให้พ.ย.เกิดขึ้นให้ได้ แม้สัญญาจะส่งมอบเป็นไตรมาส แต่อยู่ทีความคาดหวัง เราก็จะทำให้ได้ตามสิ่งที่คาดหวัง

เมื่อถามว่า ประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า อย่างที่ติดตามกับทางโมเดอร์นา จะเข้ามาช่วงพ.ย. 2564 แต่อาจมากลางเดือน หรือปลายเดือน พ.ย.ก็ได้ เพราะเรื่อง วัน เวลายังตอบไม่ได้ชัดเจน แต่จะมาในเดือนพ.ย. ส่วนประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่นั้น เมื่อวัคซีนมาถึง ก็จะให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันจากนั้นก็นำส่งรพ.เอกชน

เมื่อถามว่าตามเงื่อนไขประชาชนขอคืนเงินได้หรือไม่ นพ.เฉลิม กล่าวว่า ช่วงต้นที่ประชุมกับสมาคมฯ ในใบจองจะเห็นว่าพีเรียดที่ลงไว้ในใบจองค่อนข้างยาวคือ ต.ค.ถึง มี.ค. แต่ต้องเรียนว่า กลุ่มลุกค้าตนมะมาณ 1 ล้านคน การขอคืนไม่มี เราเขียนชัดเจนว่า เลื่อนได้ โอนสิทธิ์ได้ และขอดีโมอเดอร์น่าสามารถฉีดในเด็ก 12-17 ปีได้แล้ว และอย่างไรเสียปี 65 วงการแพทย์ต้องการฉีดกระตุ้นอยู่แล้ว แต่พูดตรงๆว่า ในเงื่อนไขการจองของรพ. ไม่ได้ระบุว่า คืนเงิน

เมื่อถามว่า หากเลื่อนฉีดวัคซีนล็อตนี้ ซึ่งยังอยู่ในรุ่น 1 จะสามารถครอบคลุมสายพันธุ์เดลตาได้หรือไม่ นพ.เฉลิม กล่าวว่า ล็อตนี้เลื่อนไปก็ยังอยู่ในรุ่นที่ 1 อยู่ ซึ่งมีเอกสารออกมาทั้งแคนาดา ต่างๆ ตัวเดลตา ครอบคลุมได้ค่อนข้างดีในล็อตนี้ ส่วนเจนฯใหม่ก็ต้องถามทางบริษัทซิลลิค

นพ.ภุชงค์ ผดุงสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แซดพี เทอราพิวติกส์ กล่าวเพิ่มเติมการพัฒนาวัคซีนโมเดอร์นารองรับสายพันธุ์กลายพันธุ์ ว่า เนื่องจากโควิดเป็นโรคใหม่ การทำวิจัยจึงต้องทำตลอดเวลา อย่างโมเดอร์นาที่ได้ใช้ในภาวะฉุกเฉินก็พบประสิทธิผลประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันก็ยังวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโมเดอร์นาก็มีการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ๆ ตลอดเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนวิจัยทั้งเฟส 2 และเฟส 3 อยู่ ส่วนวัคซีน ณ ปัจจุบันก็ยังมีประสิทธิภาพใช้ได้ทั้งไพรมารี และตัวกระตุ้น โดยตัวกระตุ้นในเรื่องการขึ้นทะเบียนกำลังทยอยทำทั่วโลก ส่วนรุ่นใหม่ๆ จะมาในปี 2565

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org