ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโรงพยาบาลสนามเลิดสิน ขนาด 200 เตียง ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อาการสีเหลืองและสีแดง รวมถึงเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อ รองรับสถานการณ์โควิด 19 ใน กทม. หากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ยันเตียง ยา และเวชภัณฑ์มีจำนวนเพียงพอ ย้ำเปิดกิจการกิจกรรมต้องเข้ม 4 มาตรการเพื่อลดการติดเชื้อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณสี่แยกสีลม ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสิน  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเลิดสิน กรมการแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่ กทม. โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย

นายอนุทิน กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 พื้นที่ กทม.มีแนวโน้มลดลง ทั้งผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยอาการรุนแรง และผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมโรค การเร่งระดมฉีดวัคซีนให้มีความครอบคลุม และแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) และที่ชุมชน (Community Isolation) ทำให้สามารถปิดให้บริการโรงพยาบาลบุษราคัม ศูนย์แรกรับและส่งต่อนิมิบุตร และ Hospitel 2 แห่ง คือ Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการผ่อนคลายให้เปิดกิจการกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีการรวมตัวและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ แม้ขณะนี้เครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ กทม.จะมีเตียงเพียงพอ แต่เพื่อรองรับสถานการณ์หากมีผู้ป่วยโควิด 19 จำนวนมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์จึงเปิดโรงพยาบาลสนามเลิดสินขนาด 200 เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 อาการสีเหลืองและสีแดง รวมถึงเป็นศูนย์แรกรับและส่งต่อด้วย

"การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่ กทม.ถือว่ามีความพร้อมสูงมาก ทั้งเตียง ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ มีความเพียงพอ แต่สิ่งสำคัญคือการลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งขณะนี้มีการเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆ การจะอยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัย ต้องขอความร่วมมือ 4 มาตรการ คือ 1.เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย  2.ป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) คิดเสมอว่าทุกคนรอบตัวสามารถติดและแพร่เชื้อได้  3.ตรวจ ATK ช่วยให้รู้ผลเร็ว หากติดเชื้อเข้าสู่การรักษารวดเร็ว และ 4.องค์กร สถานประกอบการต่างๆ ใช้มาตรการ COVID Free Setting เพื่อให้สถานที่ที่อาจมีการรวมตัวมีความปลอดัย ปราศจากเชื้อโควิด 19" นายอนุทินกล่าว

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามเลิดสินขนาด 200 เตียง ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันในการจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท บริเวณสี่แยกสีลม ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 พื้นที่ กทม. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต รองรับการส่งต่อรักษาสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ รวมถึงทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรองของกรมการแพทย์ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

สำหรับโรงพยาบาลสนามเลิดสินมีระบบฆ่าเชื้อและบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และบริเวณชุมชนโดยรอบ โดยแบ่งเป็นโซนการตรวจคัดกรองหาเชื้อ และโซนผู้ป่วยสีเหลืองขนาด 182 เตียง และสีแดง 18 เตียง หากผู้ป่วยเกิดอาการเปลี่ยนแปลง ต้องได้รับการข่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถส่งต่อโรงพยาบาลเลิดสินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้ทันที

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org