ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เตรียมพบกับงาน “สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข” งานที่รวมพลังของคนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ภายในงานเต็มไปด้วยการระดมความคิดสร้างสรรค์ การสานสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพใหม่ๆ ให้กับสังคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”  วันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้!!  https://20th.thaihealth.or.th/