“สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข” งานที่รวมพลังของคนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

Wed, 2021-10-27 10:30 -- hfocus info
Print this pagePrint this page

เตรียมพบกับงาน “สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข” งานที่รวมพลังของคนที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ภายในงานเต็มไปด้วยการระดมความคิดสร้างสรรค์ การสานสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพใหม่ๆ ให้กับสังคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”  วันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้!!  https://20th.thaihealth.or.th/

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม