6 โรคร้ายของผู้สูงอายุ

Fri, 2021-10-22 16:57 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เมื่อมีอายุเข้าสู่วัย 50 ปี ร่างกายจะเสื่อมลง ซึ่งทำให้มีโรคต่างๆ ตามามากมาย แต่มีอยู่ 6 โรคที่ต้องเฝ้าระวังในพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ของเราอย่างใกล้ชิดคือ

1. โรคหลอดเลือดสมอง 

2. โรคข้อเข่าเสื่อม 

3. โรคหัวใจขาดเลือด

4. โรคอัลไซเมอร์ 

5. โรคความดันโลหิตสูง

6. โรคเบาหวาน

ุ6 โรคข้างต้น สามารถใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาได้ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ สปสช. มีนโยบายดูและประชาชนทุกสิทธิการรักษา เช่น การประเมินความเสี่ยงต่อโรค การตรวจคัดกรองสุขภาพ พร้อมแนะนำการป้องกัน สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่งเพียงบัตรประชาชนใบเดียว

 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม