ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะผู้บริหารและสื่อมวลชน เยี่ยมชมมาตรการ “โควิดฟรีเซตติ้ง”  รองรับท่องเที่ยว ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม โดยอสม.มีการประชาสัมพันธ์ แนะนำการแจกชุดตรวจ ATK ป้องกันโควิด พร้อมระวังอาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่ได้

วันที่ 25 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา  ได้ลงพื้นที่ ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร  ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.  เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งมอบสิ่งของบริจาคกล่องกรุงไทย Care Box หรือกล่องพลังใจจากธนาคารกรุงไทยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยานสาธารณสุขในพื้นที่ โดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า แม้การระบาดของโควิด-19 ใน จ.พระนครศรีอยุธยา จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม กลายเป็นว่าการตรวจด้วย ATK มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถอยู่บ้านได้ ประชาชนต้องอพยพออกมาอยู่รวมกัน จึงเสี่ยงต่อการระบาดเป็นคลัสเตอร์ ถ้าใครเป็นขึ้นมาจะยุ่งมาก อสม.ในพื้นที่จึงทำงานเชิงรุกในการเอา ATK ไปให้กับประชาชนที่ต้องมาอยู่รวมกันเพื่อตรวจให้มั่นใจมากขึ้นว่าปลอดภัย

ทั้งนี้ นอกจากเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่แล้ว สธ.และ สปสช.ยังนำถุงยังชีพ 150 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนหมู่ที่ 1 และ 2 ของ ต.บางกุ่ม พร้อมลงเรือไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ประสบภัยด้วย

ด้านนายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล  กล่าวว่า การบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางบาล (กปท.)  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 ตำบล (บ้านกุ่ม ไทรน้อย บางบาล บางชะนี บางหัก และบางหลวงโดด) และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปัจจุบัน จำนวน 125 ราย มี CM ทุกตำบล มี CG จำนวน 24 คน

ด้านการบริหารจัดการโดยสนับสนุนงบประมาณให้ รพ.สต.ทุกแห่งเพื่อสนับสนุนเป็นค่าตอบแทน CG ตามจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เท่านั้น (ตามอัตราของกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อติดตามดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดำเนินการตามแนวทางของ สปสช.เขต 4 สระบุรีมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการโดย จะมีการเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีการจัดบริการและความช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มอื่น

นอกจากกลุ่มเป้าหมาย LTC โดยบูรณาการกับงานพัฒนาชุมชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด มีโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ปี 2564 มีนวัตกรรมการทำอุปกรณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิงติดเตียงให้ออกกำลังกายมือ และป้องกันนิ้วติดกัน โดยอุปกรณ์จะเก็บไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org