5 ทางรอดปลอดโรคในวันที่น้ำท่วม

Tue, 2021-10-26 18:33 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

ในปัจจุบันที่สถานการณ์น้ำยังคงท่วมสูงในบางพื้นที่ กรมอนามัยมีข้อแนะนำ 5 ทางรอดปลอดโรคในวันที่น้ำท่วม ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมปฏิบัติ 

1. อย่าทิ้งอุจจาระ เศษอาหารลงในน้ำ ให้ใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น 

2. อย่าเล่นน้ำเน่าขัง เชื้อโรคและปรสิตอาจจะเข้าตา ปาก จมูก และบาดแผล อันตรายถึงตาย หากสัมผัสน้ำเน่าเสียต้องล้างด้วยสบู่ให้สะอาด 

3. หลังสถานการณ์ปกติ ให้ล้างบ้านเรือน ห้องสุขา ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด 

4. กินอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด 

5. ล้างตลาด ประปาชุมชน และสถานที่สาธารณะ ตามหลักสุขาภิบาล

การปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันโรคบิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ท้องร่วง ตาแดง ฉี่หนู แผลแน่า สมองอักเสบ 

ที่มา : กรมอนามัย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม