ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องไปสถานที่ทำงาน…ก็มีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ !  หากเราประมาทหรือละเลยจากการดูแลตนเองป้องกันตนเองจาก “ จุดเสี่ยง ” เหล่านี้ ที่สำคัญต้องอย่าลืม ! เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง #คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม  #ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด19 #สสส