ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองปลัดสธ.เผยคืบหน้าบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดรอบใหม่ สรุปตัวเลขชี้ 3.7 หมื่นอัตรา 71 สายงานจากทั้งหมด 78 สายงานที่มีการจ้างงานในกระทรวงฯ บางสายงานไม่ได้ เพราะก่อนหน้านี้กรอบอัตรามีการบรรจุแล้ว พร้อมรอ รมว.สธ.พิจารณาเสนอ ครม. หรือ ก.พ.

จากกรณีกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอตัวเลขการบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานโควิด-19 รอบใหม่จำนวน 3.7 หมื่นอัตรารวม 71  สายงาน โดยระบุว่า อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนตัวเลขและสายงานอีกครั้งก่อนเสนอขอ ก.พ.พิจารณาต่อไปนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ Hfocus ถึงความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการ สธ. ว่า ขณะนี้ได้มีการพิจารณาตัวเลขที่จะเสนอขอการบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานโควิด-19 โดยรวมจะเสนอจำนวน 27,809 อัตรา ซึ่งยังไม่รวมกับอัตราตำแหน่งว่างเดิมของกระทรวงสาธารณสุขมีอีกกว่า 9 พันอัตรา รวมแล้วประมาณกว่า 3.7 หมื่นอัตรา 71 สายงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภารกิจหลัก (G1) กลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ (G2) และกลุ่มภารกิจทางบริหารจัดการ(G3) ซึ่งรวมแบคออฟฟิศ รวมไปถึงมีกลุ่ม G3(พิเศษ) ซึ่งเป็นสายงานจำเป็นต่อส่วนราชการ เช่น การพัสดุ ต้องมีข้าราชการประจำในการทำงาน เนื่องจากเป็นตำแหน่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

“จากนี้อยู่ระหว่างเสนอต่อท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่านปลัดสธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบและพิจารณาว่า จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยตรง หรือเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) พิจารณาต่อไป” นพ.สุระ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า สรุปแล้วตัวเลขสายงานไม่มีการปรับแล้วใช่หรือไม่ นพ.สุระ กล่าวว่า สายงานของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการรวบรวมมามีทั้งหมด 78 สายงาน แต่บางสายงานมีการบรรจุไปแล้ว อย่างแพทย์ ทันตแพทย์ รอบนี้จึงไม่มี อย่างไรก็ตาม สายงานเหล่านี้เป็นสายงานที่มีการจ้างในกระทรวง มีเกณฑ์รองรับที่จะได้รับการบรรจุในรุ่นการปฏิบัติงานโควิด ซึ่งมีการพิจารณาแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีบางสายงานยังออกมาร้องว่า ทำไมไม่มีชื่ออยู่ในการบรรจุครั้งนี้ นพ.สุระ กล่าวว่า สายงานทั้งหมดอยู่ในการจ้างงานของกระทรวงฯ หากสายงานไหนไม่มี แต่อยู่ในหลักเกณฑ์กรอบการบรรจุก็สามารถยื่นร้องมาได้ระหว่างนี้

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดของอัตราการเสนอขอบรรจุข้าราชการตั้งใหม่ในส่วนของแต่ละกรม แยกได้ดังนี้

-สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข รวมกลุ่ม G1-3/พิเศษ จำนวน 24,559 อัตรา

-กรมการแพทย์ รวมกลุ่ม G1-3 จำนวน 1,437 อัตรา

-กรมควบคุมโรค รวมกลุ่ม G1-3 จำนวน 570 อัตรา

-กรมสุขภาพจิต รวมกลุ่ม G1-3/พิเศษ จำนวน 412 อัตรา

-กรมอนามัย รวมกลุ่ม G1-3/พิเศษ จำนวน 407 อัตรา

-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมกลุ่ม G1-3 จำนวน 221 อัตรา

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมกลุ่ม G1-3/พิเศษ จำนวน 103 อัตรา

-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมกลุ่ม G1-3 จำนวน 67 อัตรา

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมกลุ่ม G1-3 จำนวน 33 อัตรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสายงานที่จะได้รับการบรรจุครั้งนี้รวม 71 สายงาน จากทั้งหมด 78 สายงาน ดังนี้

1.นักกายอุปกรณ์ 2.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 3.นักจิตวิทยา 4.นักจิตวิทยาคลินิก 5.นักสังคมสงเคราะห์ 6.นักกิจกรรมบำบัด 7.นักโภชนาการ 8.แพทย์แผนไทย 9.นักรังสีการแพทย์ 10.นักกายภาพบำบัด 11.นักวิชาการสาธารณสุข 12.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 13.นักเทคนิคการแพทย์ 14.พยาบาลวิชาชีพ 15.เภสัชกร

16.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17.นายแพทย์ 18.นักวิชาการศึกษา 19.จพ.อาชีวบำบัด 20.ช่างทันตกรรม 21.จพ.เวชสถิติ 22.ช่างภาพการแพทย์ 23.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24.โภชนากร 25.จพ.เภสัชกรรม 26.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 27.จพ.สาธารณสุข (กรมอนามัย) 28.จพ.เวชกรรมฟื้นฟู 29.จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ 30.นายช่างไฟฟ้า

31.นักประชาสัมพันธ์ 32.จพ.ห้องสมุด 33.นายช่างเทคนิค 34.จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 35.นายช่างศิลป์ 36.นักวิชาการพัสดุ 37.จพ.การเงินและบัญชี 38. จพ.ธุรการ 39.นักวิชาการเงินและบัญชี 40. จพ.พัสดุ 41.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 42.บรรณารักษ์ 43.นักทรัพยากรบุคคล 44.นิติกร 45. นายช่างโยธา 46.จพ.โสตทัศนศึกษา 47.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 48.นักวิชากรสถิติ 49.จพ.สถิติ 50.นักจัดการงานทั่วไป

51.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 52.นักวิเทศสัมพันธ์ 53.นักวิชาการเผยแพร่ 54.พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 55.นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา 56.นายสัตวแพทย์ 57.จพ.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 58. นักวิทยาศาสตร์ 59.วิศวกร(ชีวการแพทย์) 60.วิศวกรไฟฟ้า

61.นักวิชาการศึกษาพิเศษ/นักวิชาการศึกษา 62.นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63.นักอาชีวบำบัด 64.วิศวกร 65.นักวิชาการช่างศิลป์ 66.นักฟิสิกส์รังสี 67.นักวิชาการเกษตร 68.จพ.การเกษตร 69.นายช่างเขียนแบบ 70.วิศวกรโยธา และ 71.นักวิชาการอาหารและยา

(ชื่อสายงานที่ซ้ำกัน จะแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละกรม เนื่องจากการเลือกสายงานครั้งนี้แต่ละกรมไม่เหมือนกัน..) 

** สำหรับ 7 สายงานที่ไม่ได้บรรจุ มี พยาบาลเทคนิค ทันตแพทย์ ช่างกายอุปกรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข นักวิชาการพยาบาล เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org