ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข

โดยการประชุมในวันนี้มีประเด็นสำคัญ คือ การสร้างความเข้าใจและเฝ้าระวังผลกระทบการใช้กัญชาทั้งในระยะสั้นและระยาว การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วยระยะท้ายและผู้ป่วยมะเร็ง แนวทางการส่งออกกัญชา การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เทอร์ปีนในกัญชา การกำหนดราคาอ้างอิงของกัญชา และการพัฒนา Plant Based Products จากกัญชง

ทั้งนี้ ดร.ภก.อนันต์ชัย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเราดำเนินการต่อเนื่องมาปีกว่า เห็นพัฒนาการชัดเจนว่า เราขยับจากการแพทย์มาเป็นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว บนความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ที่ช่วยการผลักดัน และพยายามทะลุทะลวงทุกข้อจำกัด เพื่อเป้าหมายให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสังคมไทย ซึ่งงานวิจัยในต่างประเทศที่เขาทำกัญชาให้ถูกกฏหมายก่อนหน้าเรา คือ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน

ดังนั้นเราจึงมีทีมสร้างการรับรู้และตอบสนองต่อข่าวสารของกัญชา โดยมีกรมสุขภาพจิตเป็นหัวเรือ คอยให้ข้อมูลการใช้ที่ถูกต้อง รวมถึงโอกาสทางสุขภาพและเศรษฐกิจที่จะนำกัญชาไปใช้ จากการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดยังไม่พบปัญหาการใช้ที่ผิดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องติดตามในระยะยาวด้วย นอกจากนั้นวันนี้เราพูดคุยถึงระบบข้อมูลข่าวสารที่หน่วยบริการ และภาคเอกชนสามารถเข้ามาดูเพื่อนำไปใช้งานได้ ปีนี้แผนการจัดบริการสุขภาพ (service plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ได้กำหนดให้สถานพยาบาลเพิ่มการเข้าถึงยากัญชาของผู้ป่วยประคับประคองไม่น้อยกว่า 5% ซึ่งการจะถึงเป้านี้ได้เราต้องมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้สถานบริการใช้เพื่อติดตาม นอกจากนั้นในอนาคตที่แระมวลกฏหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้ ภาคเอกชนก็จะสามารถเข้ามาดูข้อมูลเอาไปวางแผนธุรกิจได้

ดร.ภก.อนันต์ชัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขเน้นการสร้างตลาดกัญชาไทยจึงจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานมารองรับ "ในส่วนปลายทาง หรือความต้องการตลาด กัญชาไทยมีความน่าสนใจ เพราะคนไทยเราใช้กัญชามานาน สามารถสร้าง Cultural Identity ได้ แต่คงยังต้องมีหลักฐานทางวิชาการมาสนับสนุนด้วย วันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มานำเสนอวิธีดารวิเคราะห์เทอร์ปีน ซึ่งเราจะทำในกัญชาไทยเพื่อสร้างความแตกต่าง และศึกษาต่อว่าเทอร์ปีนเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

นอกจากนั้นแล้วสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาพูดถึงแนวทางการส่งออก ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ ช่อดอก สารสกัด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในขณะที่องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสถาบันกัญชาทางการแพทย์ก็ได้พัฒนาราคาอ้างอิงของดอกและส่วนต่างๆของกัญชา และสถาบันอาหารได้มานำเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Plant Based Protients ที่กำลังเป็นที่นิยมของคนรักสุขภาพ

ตลาดอาจจะไม่ใหญ่ แต่มีแนวโน้มเติบโต เป็น Nich Market ที่คนพร้อมจะจ่ายซึ่งพวกเราเห็นตรงกันว่าถ้าเราทะลวงปลายน้ำได้จะช่วยเกษตรกรได้มากว่าปลูกแล้วขายได้แน่นอน และข้อสรุปในวันนี้ที่สำคัญคือ เราจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติในต้นปีหน้าเพื่อบอกเล่าเรื่องราว การพัฒนางานและวิชาการกัญชาไทย เพื่อสร้างการรับรู้ในตลาดกัญชาโลก"