ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ เผย สายด่วน สปสช. 1330 ประสานนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน และชุมชน จำนวน 105 รายแล้ว พร้อมให้ความมั่นใจการติดตามดูแลต่อเนื่อง หากอาการแย่ลง พร้อมประสานนำเข้ารักษาที่โรงพยาบาล

นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช. ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดูแล ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการใช้ ATK คัดกรอง เมื่อพบว่าผลเป็นบวก ให้นำเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation/Community Isolation: HI/CI) ผ่าน “สายด่วน สปสช. 1330 กด 14” ให้กับคนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางประสานการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียวในระบบ HI/CI ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมานั้น

จากการดำเนินงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก ได้ประสานผ่านสายด่วน สปสช. 1330 แล้วจำนวน 187 ราย ซึ่งสายด่วน สปสช. 1330 ได้ทำการลงทะเบียนให้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงอยู่ในเกณฑ์กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เข้าสู่ระบบ HI/CI แล้ว จำนวน 105 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการประสานงาน พร้อมกับได้มีการประสานไปยังหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อคอยติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อไป นอกจากนี้ยังได้ประสานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel อีกจำนวน 30 รายด้วย

 “ขอให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าสู่ระบบ HI/CI ผ่านสายด่วน สปสช. 1330 ทั้งจำนวน 105 ราย และผู้ติดเชื้อที่จะเข้าสู่ระบบ HI/CI จากนี้ ขอมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการติดตามดูแลที่ดี เพราะท่านได้รับการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีอาการที่แย่ลง ทางหน่วยบริการที่ติดตามหรือ สายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทาง จะประสานนำเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็ว” ผอ. สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ กล่าว    

 นพ.เติมชัย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก จำเป็นต้องเร่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาด โดยการคัดกรองผู้ติดเชื้อ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK จาก สปสช.ได้ ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย และรับชุดตรวจ ATK ได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

 


*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org