กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 4 อ.

Fri, 2021-11-19 13:06 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 4 อ. พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการ "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" จัดงานปลอดภัยตามมาตรการ สธ.และกระทรวงวัฒนธรรม ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุ-ประทัด-ดอกไม้ไฟ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงและสูญเสียอวัยวะสำคัญ รวมถึงให้ระวังอุบัติเหตุการจมน้ำ

คำแนะนำการป้องกันการจมน้ำช่วงลอยกระทง สำหรับประชาชน มีดังนี้

1.ลอยกระทงอย่างปลอดภัย ให้ยึดหลัก 4 อ. "อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ อย่าลงไปเก็บกระทง/เงินในกระทง อย่าก้มไปลอยกระทง อย่าดื่มสุรา" 

2.อย่าปล่อยให้เด็กลอยกระทงเพียงลำพัง แม้แต่ในกะละมัง ถัง โอ่ง เพราะอาจพลัดตกน้ำเสียชีวิตได้ และสำหรับหน่วยงาน คือ 1.กำหนดพื้นที่สำหรับจัดงานลอยกระทงอย่างชัดเจน มีแสงสว่างเพียงพอ มีรั้วหรือสิ่งกั้นขวาง ป้องกันการพลัดตกน้ำ  2.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำ จมน้ำ ไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน เชือก ไม้ 

3.สำหรับการเดินทางทางน้ำ ต้องจัดเตรียมเสื้อชูชีพให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร และให้มีการสวมใส่ทุกครั้งก่อนออกเดินทาง 

4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่อง และช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาการจัดงาน

นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำให้ผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ตามแนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" สำหรับผู้จัดงาน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บริเวณงานทำความสะอาดจุดร่วมสัมผัส มีจุดคัดกรองไข้และบริการแอลกอฮอล์เจล ลดความแออัดในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และยึดหลักป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล คือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1 - 2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม