ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป มีสิทธิประโยชน์บริการ ดังนี้

> ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก

>ตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL)

>ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต

>ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี

>คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

>คัดกรองโรคซึมเศร้า

>ตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)

>การเคลือบฟลูออไรด์

>ให้ความรู้ออกกำลังกาย และฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อม

>ให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

>การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)