อัตราเบิกจ่ายค่าดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation)

Tue, 2022-01-11 11:37 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) สิทธิบัตรทอง สามารถเบิกค่าดูแลผู้ป่วย ดังนี้

1.RT-PCR มีค่าตรวจ Lab 1,000-1,200 บาท/ครั้ง, ค่าอื่นๆในห้อง Lab 200 บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 100 บาท/ครั้ง

2.ค่าดูแลการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่รวมค่าอาหารจ่ายเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อวัน และแบบรวมค่าอาหาร 3 มื้อ เหมาจ่าย ใน 1,000 บาทต่อวัน

3.ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Oxygen Sat) ตามรายการที่ใช้จริง ไม่เกินจำนวน 1,100 บาทต่อราย

4.ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาทต่อราย

5.ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทาง และค่าทำความสะอาดอีก 1,400 บาท

6.ค่า chest X-ray (การเอกซเรย์ปอด) จ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง

7.ค่าออกซิเจน จ่ายในอัตรา 450 บาทต่อวัน

****ค่าบริการเหมาจ่ายล่วงหน้า 1,000 บาท โอนให้หน่วยบริการทุกสัปดาห์ในระหว่างการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

**** สปสช.จ่ายให้หน่วยบริการเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยตรงเท่านั้น ไม่ได้จ่ายให้ผู้ป่วย

****ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกสิทธิการรักษาที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา หรือต้องการรักษาที่บ้าน ดำเนินการดังนี้

1.โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือ 2.กรอกข้อมูลด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม