ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากที่มีการแชร์ข่าวว่า วัคซีน Pfizer นั้น มีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย
ในความเป็นจริงแล้ว สารในวัคซีน Pfizer เป็นส่วนประกอบทางเคมี ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบที่เข้มงวดทำให้โอกาสที่เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวัคซีนแทบเป็นไปไม่ได้