ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากโควิด ส่งหนังสือเถึง  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โปรคยุติโควิด หยุดตรวจ PCR นักท่องเที่ยวและเร่งนําแรงงานเข้ามาด่วน พร้อมเรียกร้อง 5 ประเด็นสำคํญ

วันที่ 24 มกราคม 2565 โดย นางสาวอริศรา ยืนยาว ประธานชมรมผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากโควิด ได้ระบุว่า เนื่องจากได้ผลกระทบจากโควิด รู้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างมาก ที่การออกนโยบาย TEST and Goสร้างเงื่อนไขหนักกว่าเดิม เป็นการกีดกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ราวกับต้องการจะ ทําให้การท่องเที่ยวจมถาวร ทั้งๆที่ยอคตายโควิคต่ํามาก 

ประเทศที่เจริญและมีผู้นํากล้าหาญ ต่างเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยว เข้าโดยไม่ต้องตรวจ PCR- TEST ต่างกับของไทย สิ้นเชิง ที่สร้างภาระขั้นต่ํา 17,000 บาท ต่อคนในการต้องพักโรงแรม 2 คืนและตรวจ PCR -Test การ เดินทาง 1 ครั้งนักท่องเที่ยวต้องตรวจ PCR-TEST รวม 4 ครั้ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครจะมาเมืองไทย การท่องเที่ยวก็ถูกฝังมิดอยู่เช่นเดิม

ชมรมฯ และประชาชนจํานวนมาก มีความเคลือบแคลงใจว่า นโยบายทั้งหมดเกี่ยวกับโควิด คือ การหลอกลวง เพราะสิ่งที่เกิดกับข้อเท็จจริง ไม่เป็นเหตุผล และมีลักษณะประหนึ่งจะกดทับประเทศไว้ไม่ให้พ้นจากโควิด 

ทั้งนี้ ชมรมฯ จึงขอเรียกร้องต่อท่านดังนี้

1. เปิดประเทศวงกว้างเหมือนนานาอารยประเทศ โดยไม่ต้องตรวจ PCR-TEST 

2. นําเข้าแรงงานต่างด้าวโดยเร็ว เพราะเศรษฐกิจทั้งระบบ ขาดแรงงานต่างด้าว 

3. ยุติบังคับตรวจ ATK ให้ตรวจเฉพาะผู้ที่สงสัยหรือมีอาการป่วย

4. ประกาศให้โควิดเป็นโรคประจําถิ่น และปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆ 

5. ผ่อนผันการสวมหน้ากากอนามัย ให้สวมตามความสมัครใจ

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org