ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์การค้า MBK Center เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นที่ 3 ขึ้นไป สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปชาวไทย-ต่างด้าว และศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการเข็มที่ 1 ในกลุ่มเด็กเล็ก 5-11 ปี พร้อมเก็บตกรอบเด็ก 9-11 ปีที่ลงทะเบียนไม่ทัน สามารถจองคิวง่าย ๆ ผ่านระบบ 4 ค่ายมือถือ

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565) แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กเล็กช่วงอายุ 9 -11 ปี จนครบจำนวนแล้ว

ดังนั้นในวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปนี้ จะขยายเปิดให้จองคิวเพิ่มเติม เพื่อเก็บตกในกลุ่มของเด็กเล็กอายุ 5 – 11 ปี ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดใด ๆ มาก่อน 

ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สามารถจองคิวฉีดวัคซีนในรอบ 9-11 ปี เนื่องจากสิทธิ์เต็มจำนวนก็สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนอีกครั้งในรอบนี้ได้ โดยต้องเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เกิน 12 ปี ในวันที่ฉีดวัคซีน และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนฉีดวัคซีน

และได้มีการเตรียมความพร้อมปรับระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีศักยภาพมากพอในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินของเด็กทั้งในด้านบุคลากร/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนยาฉุกเฉินสำหรับเด็ก พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “Art @ Bang Sue” ศิลปะสร้างสรรค์ที่จุดสังเกตอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีน

สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ง่าย ๆ ผ่านเครือระบบข่ายมือถือทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ 

โดยทางศูนย์ฯ จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ประตู 1 เวลา 9.00-16.00 น.  

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองพาน้อง ๆ มาให้ตรงตามเวลานัดหมายและอย่ามาก่อนเวลานัดเพื่อลดความแออัด ในวันนัดฉีดวัคซีน  โปรดแสดง QR CODE / SMS เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เตรียมบัตรประชาชนหรือสูติบัตร และสวมใส่ชุดที่เปิดไหล่ได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 3 และ 4 สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว โดยจะเปิดให้บริการ 1,500 คน / วัน ที่ ชั้น 4 โซน A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) สามารถจองคิวและเข้าไปใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ง่าย ๆ ผ่านเครือระบบข่ายมือถือทั้ง 4 แห่ง โดยสแกน QR CODE ตามภาพ