ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การเภสัชกรรม ยืนยันสำรองยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเพียงพอ ขณะนี้มีการสำรองอีก จำนวน 24 ล้านเม็ด และทำการผลิตเพิ่มเติมอีก จำนวน 60 ล้านเม็ด รวมสำรอง "ยาฟาวิพิราเวียร์"(Favipiravir)  ทั้งสิ้น จำนวน 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19  องค์การเภสัชกรรม ได้มีการบริหารจัดการสำรอง "ยาฟาวิพิราเวียร์"(Favipiravir)  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้มีการสำรอง จำนวน 24 ล้านเม็ด และทำการการผลิตเพิ่มเติมอีก จำนวน 60 ล้านเม็ด รวมการสำรองทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จำนวนดังกล่าว เป็นการสำรองอยู่ที่องค์การเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่างๆทั่วประเทศอีกจำนวนหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งหมดได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง โดยองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป