ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก 2022 ซึ่งนิตยสาร Newsweek ได้เปิดเผยผลสำรวจโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565 โดยได้จัดให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย (หรือ World's Best Hospitals 2022 - Thailand) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และยังเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในไทยที่ติดอันดับ 146 จาก 150 ‘โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกปี 2565’ (World's Best Hospitals 2022) 

โรงพยาบาลทั่วในโลกเป็นด่านหน้าสำหรับการต่อสู้กับโควิด-19 อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อชี้แนะสำหรับการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก กล่าวว่า นั่นเป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Dr. Gary S. Kaplan อดีต CEO ของ Virginia Mason Franciscan Health และดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสคนปัจจุบันของ CommonSpirit Health ได้กล่าวว่า "จากการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ทำให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ"

David Bates หัวหน้าแผนกอายุรกรรมทั่วไปและการดูแลเบื้องต้น ของโรงพยาบาล Brigham and Women ในเมืองบอสตัน กล่าวว่า "เราต้องเปลี่ยนเตียงธรรมดาให้เป็นเตียง ICU ให้ได้อย่างเร็วที่สุด และปิดพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล ต่อมา จึงจัดหาบุคลากรสำหรับดูแลให้ครอบคลุมจำนวนเตียงเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค เช่น เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล"

Dr. Christoph Meier ผู้อำนวยการแผนกอายุรศาสตร์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซูริก กล่าวว่า "มีบทเรียนจำนวนมากที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากโควิด เช่น การตระหนักถึงประสิทธิภาพของการประชุมเสมือนจริง การให้ความสำคัญของ สุขอนามัยในโรงพยาบาล และการเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้เชี่ยวชาญทั่วไปมากกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในการกำหนดและจัดอันดับของบุคคลสำหรับตั้งเป้าหมายร่วมกัน"

สถาบันการแพทย์หลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายเหล่านี้ ตลอดช่วงของการระบาดครั้งยิ่งใหญ่นี้ แต่สิ่งที่ทำให้โรงพยาบาลชั้นนำของโลกมีความแตกต่างไป คือ ความสามารถของพวกเขาในการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูงและให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะต้องมุ่งเน้นไปที่การรับมือกับโควิดก็ตาม สำหรับการจัดอันดับประจำปีของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ครั้งที่ 4 โดย Newsweek และ Statista shows ได้แสดงให้เห็นว่า ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของความเป็นเลิศสำหรับโรงพยาบาลเหล่านี้ ประกอบกับชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักติดอันดับต้นๆ

โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในช่วงการระบาดใหญ่คือ โรงพยาบาลที่เรียนรู้ที่จะทำงานให้มีความรวดเร็วขึ้นด้วยการสื่อสารที่ดีและทำลายไซโลภายในองค์กร โดย Dr. Gregory Katz ศาสตราจารย์ด้าน Innovation & Value in Health จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยปารีส กล่าวว่า “ตัวช่วยที่สำคัญของการทำงานอย่างรวดเร็วคือ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในทีมโรงพยาบาลที่จะช่วยในการรับมือกับ COVID-19 ได้ นั่นคือคุณค่าของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ สำหรับผู้บริหารของโรงพยาบาลในช่วงที่ไม่มีโอกาส”

Dr. Jens Deerberg-Wittram CEO และประธานบริษัทของ Romed Kliniken ที่ทำเกี่ยวกับระบบสุขภาพที่ไม่แสวงหากำไรของเยอรมนี กล่าวว่า การเตรียมตัวส่วนใหญ่เริ่มต้นจากความพร้อมที่จะจ่ายเงินสำหรับค่ายาที่จำเป็นเมื่อมีการเจ็บป่วยของประชาชน “พวกเราได้เรียนรู้จากการระบาดครั้งใหญ่นี้” "โรงพยาบาลเหล่านั้นได้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในวิกฤตการณ์ระดับโลกที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เช่น แผนกฉุกเฉิน ICUs, ECMO และอื่นๆ"

โรงพยาบาลชั้นนำจะยังคงรักษาเสถียรภาพไว้ได้อย่างไร ท่ามกลางการระบาดใหญ่ทั่วโลก ที่ทำให้ระบบการแพทย์ กลับหัวกลับหาง ความสามารถและแรงผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสามารถระดับสูง คือกุญแจที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพ Bates กล่าวว่า "โรงพยาบาลระดับพรีเมียม ยังคงมีความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการดูแลและการเข้าถึงที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการ"

Kaplan กล่าวเสริมว่า "โรงพยาบาลชั้นนำสามารถรักษาความเป็นเลิศของพวกเขาไว้ได้ด้วยภารกิจที่มีความชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับความเป็นผู้นำของฝ่ายบริหารและมีการสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ"

Deerberg-Wittram ได้กล่าวว่า "ความคิดทางปัญญาบางอย่าง วัฒนธรรมทางวิชาการ การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของผู้ป่วย และสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เป็นส่วนประกอบของโรงพยาบาลชั้นนำที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ"

การจัดอันดับในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก โดยมี 3 ประเทศใหม่ที่ติดอันดับ ได้แก่ โคลอมเบีย ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้มีโรงพยาบาลมากกว่า 2,200 แห่ง ใน 27 ประเทศ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของโรงพยาบาลจากทั่วโลก : มี 21 ประเทศอยู่ใน 150 อันดับแรกของโลก โดยอันดับหนึ่ง ได้แก่ สหรัฐฯ 33 แห่ง รองลงมาคือ เยอรมนี 14 แห่ง อิตาลีและฝรั่งเศสอย่างละ 10 แห่ง และเกาหลีใต้ 8 แห่ง ตามลำดับ ซึ่งในภาพรวม มีโรงพยาบาลใหม่ จำนวน 13 แห่งใน 100 อันดับแรกของปีนี้ และในบรรดาโรงพยาบาลที่มีการเลื่อนอันดับมากที่สุดจากการจัดอันดับในปีที่แล้ว คือ Universitätsspital Basel ได้อันดับ 14 จาก 35 ในปีที่ผ่านมา

เป้าหมายของการศึกษานี้ เพื่อจัดเตรียมฐานข้อมูลที่ดีที่สุดในการเปรียบเทียบโรงพยาบาลชั้นนำและสมรรถนะของแต่ละประเทศ เราหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ ไม่เฉพาะกับผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการการดูแลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรงพยาบาลเอง ที่ต้องการเปรียบเทียบมาตรฐานกับโรงพยาบาลอื่นๆ ด้วย ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

 

อ้างอิง

World's Best Hospitals 2022 - Thailand (newsweek.com)