ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบยาฟาวิพิราเวียร์ 500,000 เม็ดให้ สปสช. เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตกค้างไม่ได้เข้าระบบ Home Isolation ในระบบสายด่วน 1330 ของ สปสช.

28 มีนาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งมอบยาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 500,000 เม็ด ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบรรเทาอาการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบสายด่วนของ สปสช. โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เป็นผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานในการส่งมอบยาครั้งนี้ ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์จเด็จ กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวซึ่งไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรงจำนวนมาก แม้จะมีระบบการดูแลแบบ Home Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งในระบบสายด่วน 1330 ของ สปสช. ที่ลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation แล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการหรือยังไม่สามารถประสานให้เข้าสู่ระบบบริการได้เนื่องจากหน่วยบริการในพื้นที่รับดูแลผู้ป่วยจนเต็มศักยภาพแล้ว

และแม้กระทรวงสาธารณสุขจะจัดระบบการดูแลแบบผู้ป่วยนอก "เจอ แจก จบ" แต่ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถไปรับบริการได้ เช่น ติดขัดเรื่องการเดินทางหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ก็ตาม ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ สปสช. ไม่ได้ละเลยหรือทิ้งไว้ข้างหลัง แต่จัดแนวทางการดูแลโดยจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ทางไปรษณีย์ เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือจนกว่าจะหายดี