ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สช.จัดเวทีรอบ 3 รับฟังความเห็นกลุ่มภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ “ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3” ระดมข้อเสนอสู่การประยุกต์ใช้-นำไปปฏิบัติในพื้นที่ เชื่อมร้อยการทำงานในทุกระดับ ด้านคณะทำงานเตรียมรวบรวมข้อเสนอจากทั้ง 3 เวทีสู่การปรับปรุงร่างฯ ก่อนนำเข้าสู่ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น” 25 เม.ย.นี้ เพื่อสร้างพันธสัญญาขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นเวทีเพื่อสร้างการรับรู้และความเป็นเจ้าของ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยเป็นเวทีที่สามของกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งจัดขึ้นในกลุ่มของภาคีภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยภาควิชาการ องค์กรวิชาชีพ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เยาวชน รวมทั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) และผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั่วประเทศ