ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เผยผลหารือข้อกังวลวิชาชีพสาธารณสุขเพิ่มใหม่ “ นักสาธารณสุข” กับเงิน พ.ต.ส. หลังบุคลากรร้องไม่คืบหลังผ่านมานานราว 8 ปี  สรุปกมธ.สาธารณสุขเห็นควรมีเงิน พ.ต.ส.ให้ตามกฎหมาย หารือ สธ. ล่าสุดเตรียมเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงฯ 29 เม.ย.นี้ ก่อนชงเข้า ก.พ.

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565  นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์  ประธานคณะกรรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมข้อเรียกร้องขอความเป็นธรรมการประกอบวิชาชีพนักสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา ว่า  คณะกรรมาธิการสาธารณสุขฯ ได้หารือร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีวิชาชีพตามพ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556   ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2556 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับเงิน พ.ต.ส.เหมือนกับวิชาชีพอื่น ทั้งแพทย์,ทันตแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์และนักกายภาพบำบัด  โดยการประชุมได้เชิญรองปลัด สธ. , ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน และผู้แทนกพ.เข้าชี้แจง

นพ.เจตน์  กล่าวว่า  คณะกรรมาธิการฯ ได้หารือร่วมกันและเห็นว่า วิชาชีพนี้ควรได้เงิน พ.ต.ส.เหมือนวิชาชีพอื่นๆ เนื่องจากตัวกฎหมาย คือ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มีมานาน และผ่านมา 8 ปี แต่วิชาชีพนี้ยังไม่ได้รับเงิน พ.ต.ส. ซึ่งมีการเรียกร้องมานาน และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายคนต้องการย้ายไปสังกัดท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับทางรองปลัดสธ. ถึงเหตุผลที่ล่าช้า เนื่องจากเป็นตำแหน่งกำหนดใหม่ จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ ที่สำคัญขั้นตอนการทำงานพบว่า มีการหยุดชะงักในช่วงแรกๆหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ในสมัย คสช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพิ่งเริ่มมีการผลักดันหลังการเลือกตั้งใหญ่ปี2562 โดยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา และล่าสุดได้ผ่านความเห็นชอบจากกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  รอเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29 เม.ย.2565  จากนั้นจึงจะเสนอ ก.พ.พิจารณาต่อไป

 “ส่วนเรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ที่จะใช้ชื่อว่า “นักสาธารณสุข”  นั้น ทางกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกต ว่า ชื่อนักสาธารณสุขอาจไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพราะไม่มีคำนิยามใน พ.ร.บ.นี้เกี่ยวกับคำว่า นักสาธารณสุข ห่วงว่าอาจทำให้ถูกละเลยในการอ้างอิงวิชาชีพสำหรับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในอนาคต แต่เมื่อได้รับการชี้แจงว่าชื่อนักสาธารณสุขผ่านสภาการสาธารณสุขชุมชนและผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว  ทางกรรมาธิการสาธารณสุขฯ จึงฝากเป็นข้อสังเกต นอกนั้นไม่มีอะไร  จากนี้คงต้องช่วยกันติดตามและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเพื่อขวัญกำลังใจของหมออนามัยทุกคน ” นพ.เจตน์ กล่าว

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org