ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ได้เบาลง ทางจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 8/2565 มติที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สามารถเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด 19 

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะ Post-pandemic Covid 19 (Endemic approach) ระดับจังหวัดจัดระบบบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สำหรับผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ/อาการน้อย (มาตรการ เจอ-แจก-จบ) ทั้งในสถานพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ใน รพ.สต. เร่งรัดมาตรการ SAVE 608 by Booster Dose และการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เน้นการสื่อสารมาตรการการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 2 U : Universal Prevention และ Universat Vaccination ส่วน 3 พ ได้แก่

เตียง “พอ” มีเตียงรอรับผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยวิกฤติเพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เวชภัณฑ์ และวัคซีน “พอ” มียา เวชภัณฑ์ และวัคชีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการรักษาและป้องกันโรคเพียงพอ

หมอ “พอ” มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทุกระดับเพียงพอต่อการดูแลระบบการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ