ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่าหากคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนได้รับบริจาคเลือดจากคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วจะได้รับผลจากวัคซีน จากเลือดที่ได้รับบริจาคมาด้วยนั้น ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงว่า เลือดที่บริจาคจากผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วไม่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 หรือได้รับผลจากวัคซีนนั้นๆ ได้เพราะวัคซีนไม่ได้มีผลกับการสร้างภูมิต้านทานในผู้ที่รับบริจาคเลือดเนื่องจากปริมาณเลือดที่นำไปใช้น้อยกว่าเลือดในร่างกายของผู้รับบริจาคมา