ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อนุทิน” มอบสธ.ดูแลบุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อโควิด เยียวยาอย่างเหมาะสม ขณะที่รองปลัดฯ เผยตั้งแต่มี.ค. 64 จนถึง เม.ย. 65 เยียวยาบุคลากรติดโควิดแล้ว 1,164 ราย รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งหมด 17,085,000 บาท มีเสียชีวิต 5 รายช่วยเหลือเบื้องต้นรวม 2 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2565  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานช่วงโรคระบาด จนหลายรายติดเชื้อโควิด19 ว่า  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ  เราก็ต้องเยียวยา โดยท่านปลัดกระทรวงฯ จะเป็นฝ่ายจัดการ 

อย่างไรก็ตาม ทั้งตนเอง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หากอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และมีการเสนอขึ้นมาถึงภารกิจงานที่ทำไป และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจโควิด ทางภาครัฐ  คณะรัฐมนตรี ไม่ได้มีปัญหาอะไร  เพียงแต่ต้องมีเหตุมีผลต้องอธิบายกับประชาชนได้ เพราะเราใช้งบประมาณของแผ่นดิน

เมื่อถามว่าบุคลากรที่ทำงานโควิดมาตลอดจนจะถึงโรคประจำถิ่น มีความเหนื่อยล้า ท่านอยากฝากอะไรถึงบุคลากรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า  จริงๆ ตนและรัฐมนตรีช่วยฯ ไปที่ไหนต่างให้ความชื่นชม และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ อสม. ประชาชนคนไทยทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองสถานการณ์จนทำให้ประเทศไทยเราก้าวข้ามวิกฤตกันมาได้  หากทุกคนทำหน้าที่ของตนเองเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา 2 ปีกว่าได้

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 304/2561 ลงวันที่ 4 ก.ย.2561  ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่า จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561  โดยรวมทั้งหมด 1,164 ราย รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งหมด 17,085,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นไปตามอาการที่มีระดับความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 แตกต่างกันไป  โดยเสียชีวิตได้รับการเยียวยาจำนวน 400,000 บาท ส่วนอาการความรุนแรงจะแตกต่างกันตั้งแต่อาการปกติ ระดับกลาง ไปจนถึงมาก เยียวยาตั้งแต่ 10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท และมากกว่าหรือเท่ากับ 40,000บาท ขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการพิจารณาช่วงเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงเดือนเมษายน 2565 มีการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วจำนวน 17,085,000 บาท ในจำนวนคำร้องติดเชื้อโควิด 1,164 คน โดยจำนวนนี้พบว่า เสียชีวิต 5 คน จ่ายเงินช่วยเหลือรวม 2 ล้านบาท เป็นต้น

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org