ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

DKSH ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตราไวทัลแคลร์ (Vitalklares) แก่ร้านขายยา และองค์กรเพื่อสังคมกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมที่จำเป็นต้องใช้ เมื่อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  

กรุงเทพมหานครฯ 6 พฤษภาคม 2565 – หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “V Care” ร่วมกับร้านขายยากว่า 20 แห่งในกรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดอื่น ๆ พร้อมด้วย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครเพจ “เราต้องรอด” โดยโครงการ V Care นำโดย ไวทัลแคลร์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งทำการตลาดและจัดจำหน่ายโดย บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายในการส่งเสริมความตระหนักรู้และให้ความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาจำเป็นที่ควรมีติดบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของไทย พันธกิจของโครงการ V Care คือ การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่เภสัชกรและผู้บริโภค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจำเป็นที่ควรมีติดบ้านเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งบำรุงรักษาสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์บางส่วนครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ของไวทัลแคลร์ อาทิ วิตามินและอาหารเสริม รวมถึงยาฟ้าทะลายโจร 

นอกจากนี้ ไวทัลแคลร์ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งให้แก่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครเพจ “เราต้องรอด” เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรอาสาที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชนต่างๆและประชาชน